Αξιοπιστία | Τεχνογνωσία | Εμπιστοσύνη | Εξέλιξη

Κατάστημα Πόλης

26610 - 22004

Κατάστημα Βρυώνη

26610 - 24884

Επικοινωνήστε μαζί μας

[email protected]

Πάσσαλοι από Σιδηρογωνιά

(διαθέτουμε σιδηρογωνίες  με κάμψη – σπάσιμο)

Διάμετρος σιδηρογωνιάς: 30x30x3 , 35x35x3 , 35x35x4 , 40x40x3 , 40x40x4, 45x45x5 , 50x50x5

Ύψος σιδηρογωνιάς: 1m έως 6m

Πάχος σιδηρογωνιάς: 3mm έως 6mm