Αξιοπιστία | Τεχνογνωσία | Εμπιστοσύνη | Εξέλιξη

Κατάστημα Πόλης

26610 - 22004

Κατάστημα Βρυώνη

26610 - 24884

Επικοινωνήστε μαζί μας

[email protected]

Πελάτης : Ιδιώτης

Τοποθεσία : Περιοχή Τσάρου, Κέρκυρα

Έτος Υλοποίησης

Περιγραφή Έργου

Στο εικονιζόμενο έργο που βλέπετε το πορτόνι είναι μήκους 12μ και είναι κατασκευασμένο από κοιλοδοκό και πλέγμα δομικό γαλβανιζέ υπερβαρέως τύπου πάχους 5mm.Στο επάνω μέρος έχει τοποθετηθεί λεπιδοφόρο αγκαθωτό για μεγαλύτερη ασφάλεια. Υπάρχει δυνατότητα κατασκευής πάσης φύσεως πορτονιών για οικίες, βίλες και βιομηχανικές μονάδες με πάσης φύσεως αυτοματισμούς.
Αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε κατασκευή πορτονιών συρόμενων και ανοιγόμενων ακόμη και σε μεγάλα μήκη.