Αξιοπιστία | Τεχνογνωσία | Εμπιστοσύνη | Εξέλιξη

Κατάστημα Πόλης

26610 - 22004

Κατάστημα Βρυώνη

26610 - 24884

Επικοινωνήστε μαζί μας

[email protected]

Πελάτης : Ποδοσφαιρική Ομάδα

Τοποθεσία : Κέρκυρα

Έτος Υλοποίησης : 

Περιγραφή

Περιφράξεις γηπέδων ποδοσφάιρου με σύγχρονα υλικά, άριστη ποιότητα κατασκευής και προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια.
Έργο υπερύψωσης περίφραξης γηπέδων ποδοσφαίρου Κέρκυρας ώστε να πληρούν τους νέους όρους ασφαλείας και αδειοδότησης που έχει ορίσει η Ελληνική ποδοσφαιρική Ομοσπονδία!