Αξιοπιστία | Τεχνογνωσία | Εμπιστοσύνη | Εξέλιξη

Κατάστημα Πόλης

26610 - 22004

Κατάστημα Βρυώνη

26610 - 24884

Επικοινωνήστε μαζί μας

[email protected]

Σύρμα Μαύρο Μαλακό Καμμένο

01. Τύπος

Σύρμα μαύρο μαλακό καμμένο (ανοπτημένο).

 

 

02. Εφαρμογές

Οι εφαρμογές του μαύρου μαλακού καμμένου σύρματος είναι πάρα πολλές, ενδεικτικά αναφέρουμε τις εξής:

  • Το μαύρο μαλακό καμμένο 0.10-0.40 mm, σε καρούλια των 1-5 kg, χρησιμοποιείται στην κατασκευή σιτών, στην κατασκευή πλαστικοποιημένου εύκαμπτου σύρματος για δεσιές, κλπ
  • Το μαύρο μαλακό καμμένο 0.90-1.00 mm, σε ρόλλους κατασκευής των 25 kg, χρησιμοποιείται στο δέσιμο και τη πλέξη καλαμωτών ψαθών σκίασης, για δεσιές λεπτών υλικών, κλπ
  • Το μαύρο μαλακό καμμένο 1.20 mm, σε κουλούρες των 2 kg και σε ρόλλους κατασκευής των 25 kg, χρησιμοποιείται στο δέσιμο του σιδήρου στην κατασκευή οικοδομών
  • Το μαύρο μαλακό καμμένο 1.80 mm σε πομπίνες των 40 kg (σύρμα χορτοδεσίας), χρησιμοποιείται στη δεματοποίηση τριφυλλιών, άχυρων, καλαμιών, κλπ
  • Το μαύρο μαλακό καμμένο 2.20 mm, σε κουλούρες των 2 kg και σε ρόλλους κατασκευής των 50-100 kg, χρησιμοποιείται στη στήριξη ξυλοτύπων-καλουπιών στην κατασκευή οικοδομών
  • Το μαύρο μαλακό καμμένο 3.00-3.10-3.50-4.00 mm σε πομπίνες των 40 kg, χρησιμοποιείται στη δεματοποίησης χαρτόμαζας, στη βιομηχανία ανακύκλωσης, κλπ
  • Το μαύρο μαλακό καμμένο 3.00-4.00-5.00 mm, σε ρόλλους κατασκευής των 50-100 kg, χρησιμοποιείται για δεσιές υλικών στα γαλβανιστήρια, στην κατασκευή οικοδομών, κλπ

 

05. Συσκευασία

α) σε κουλούρες 2 kg (δίκυλα), με χαρτί ή χωρίς χαρτί

β) σε ρόλλους κατασκευής 25 kg

γ) σε ρόλλους κατασκευής 100-500 kg

δ) σε πομπίνες 40 kg

ε) σε καρούλια 1-5 kg

 03. Ποιότητα

SAE 1006

04. Διάμετροι

Από 0.10 mm έως 8.00 mm