Αξιοπιστία | Τεχνογνωσία | Εμπιστοσύνη | Εξέλιξη

Κατάστημα Πόλης

26610 - 22004

Κατάστημα Βρυώνη

26610 - 24884

Επικοινωνήστε μαζί μας

[email protected]

Πελάτης : Οργανισμός Λιμένος Παξών

Τοποθεσία : Λιμάνι Παξών

Έτος Υλοποίησης : 2017

Περιγραφή

Περίφραξη λιμένος Παξών με πάσσαλους από σωλήνα 2″ υπερβαρέως τύπου και πλέγμα ΒΤ 2.20 ύψος. Το πορτόνι είναι μήκους 10μ δίφυλλο συρόμενο.